Planned power outage – Scotland Street, Borchards

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 11 APRIL 2019 FROM 09:00TO 16:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 12 APRIL 2019 FROM 09:00 TO 16:00

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

SCOTLAND STRAAT,BORCHARDS

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 11 APRIL 2019 VANAF 09:00TOT 16:00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Source: George City

Planned power outage – Scotland Street, Borchards

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 11 APRIL 2019 FROM 09:00TO 16:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 12 APRIL 2019 FROM 09:00 TO 16:00

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

SCOTLAND STRAAT,BORCHARDS

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 11 APRIL 2019 VANAF 09:00TOT 16:00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Source: George City

RELATED POSTS