Planned power outage Portion of the CBD

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION

OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF CBD (CRADDOCK STR & HIBERNIA STR)

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SATURDAY, 18 JANUARY 2020 FROM 13:00 TOT 17:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

SATURDAY, 25 JANUARY 2020 FROM 13:00 TOT 17:00

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING

VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN CBD (CRADDOCK STR & HIBERNIA STR)

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SATERDAG, 18 JANUARIE 2020 VANAF 13:00 TOT 17:00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SATERDAG, 25 JANUARIE 2020 VANAF 13:00 TOT 17:00

Source: George City

RELATED POSTS